Afleveringsforretning – Faglig kompetent vurdering

Afleveringsforretningen er den juridisk gældende afslutning på byggeprojektet. Samtidig er det tidspunktet, hvor risikoen for det byggede overgår fra entreprenøren til bygherren.

Det er altid målet at overtage et mangelfrit byggeri – og resultatet opnås bedst, når aflevering tilrettelægges over en periode med afklaring, udbedring og vurdering af kvalitetsniveauer. Derfor taler vi i V2C om afleveringsforretningen som en lidt længere proces, der slutter med AB18-afleveringen.

Både i tid og økonomi er der god gevinst ved at tilsikre en grundig proces og inddragelse af byggeekspertise til vurderingsopgaverne.

Vi skaber værdi for bygherren ved at:

  • Sikre byggefaglig vurdering af kvalitetsniveauer og værdiansættelse i udbedringer
  • Sikre at bygherrens organisation er klar til at igangsætte en problemfri driftperiode
  • Sikre en faglig kompetent og veldokumenteret afleveringsforretningen
  • Spotte og værdisætte mangler og hindringer, der bør udbedres inden risiko overgår til bygherren

En trimmet proces

Vi tilrettelægger processen op til aflevering i samarbejde med bygherren. Her skaber vi sikkerhed for, at ansvar og roller er klart definerede.

Afleveringsforretningen starter med en vurdering af, om der foreligger væsentlige mangler. Afklaringen foretages løbende for at undgå overraskelse ved den endelige afleveringsforretning. Er der fejl og mangler, foretager vi registrering og indsamling af dokumentation for reklamation heraf.

granskning mangelgennemgang afleveringsforretning

V2C’s advisors har årelang udførelseserfaring fra entreprenørbranchen og har herfra den solide tekniske indsigt i at finde kritiske detaljer ved en mangelgennemgang. Er der fejl, som er kommet gennem både de almindelige kvalitetssikringsprocesser og commissioning, så kræver de høj byggefaglig indsigt at spotte og vurdere.

Vi bistår således med at kvalificere, hvilke krav bygherren kan stille til entreprenøren i forhold til mangelgennemgang. Hvis en mangelfri aflevering ikke kan opnås kan vi evt. hjælpe med krav om tilbagehold af økonomi.

Efter mangelgennemgang gennemføres mangelafhjælpende periode. Her lægger vi vægt på en systematisk opfølgning, og om nødvendigt tilrettelæggelse af arbejderne, som skal tilsikre at kvalitetsniveauet lever op til bygherrens ønsker.

God aflevering er starten på god drift

Når bygherren overtager det færdige byggeri er det startskuddet til, at en god bygningsdrift kan igangsættes.

Som afleveringsansvarlig varetager vi kvalitetskontrol og granskning af drifts- og vedligeholdelsesmateriale (D&V), ligesom vi i processen op til aflevering kan hjælpe med at stille krav til forventninger og aftaler. En klar systematik og digital aflevering af materialet lægger et godt grundlag for den videre drift.