Af direktør og partner Lars Blaaberg 

Fem år er gået siden Peer og jeg tegnede de første streger til V2C ved køkkenbordet. Med en beskeden startkapital på 50.000 kr. og en god portion vovemod sprang vi sammen ud fra 10-meter vippen.

Jubilæet er en god anledning til at se tilbage på en berigende årrække med mange nye erfaringer, oplevelser og følelser. Det har været en lodret læringskurve, hvor vi dog aldrig er gået på kompromis med tid til fordybelse og selvrefleksion.

Vores måde at arbejde på bliver konstant sat under lup og nye ideer bliver afprøvetmed fokus på, hvordan vi kan udvikle os og blive bedre, så vores kunder kan få den bedste rådgivning.

Fem år med V2C har lært mig meget. At starte ny virksomhed i en konservativ branche har krævet gåpåmod, engagement og vilje. De sidste fem år har budt på innovative tiltag, udfordringer, nye forretningsområder, nye kunder, nye medarbejdere, nye kontorer og ikke mindst mærkbare resultater, vi er stolte af, blåstemplet med en Gazelle-kåring og en nominering til Entrepreneur Of The Year. Opskriften er en unik tilgang til både kunder og medarbejdere med særlig fokus på værdiskabelse, samarbejde og fairness.

Nok er fem år ingen alder, og mange situationer er stadig den første gang. Men fem år har været nok til, at vi har sat vores aftryk i branchen. V2C udfordrer og er med til at ændre byggebranchens organisering med det kompetencebaserede byggeri.

 

Vi veksler holdninger til handlinger  

V2C er historien om et godt arbejdsliv, ønsket om balance i hverdagen, om kompetencer, om skarpe holdninger og ikke mindst om handling. Det store spørgsmål fra start var, hvordan man får en konservativ branche til at ændre kurs. Svaret finder vi i en passion for faglighed fremfor placering i hierarkiet. I kompetencer frem for suboptimering og silomentalitet.

Hvem sætter reelt bygherren først? På baggrund af vores mangeårige erfaringer har vi kunne se, at organiseringen af et byggeprojekt ikke var optimalt set fra bygherrens perspektiv. Vi så et hul i markedet for rådgivning af bygherren. Med baggrund i entreprenørens kompetencer gør vi bygherren i stand til at tage styring over projektet fra idé til idriftsætning. Med andre ord rådgiver vi bygherren om optimering af projektet, så bygherren selv kan beholde  optimeringsgevinster og få fuld værdi for det budget, der er til byggeopgaven.

Siden 2014 har vi lavet over 130 granskninger af projektmateriale, hvor projektets kvalitet i forhold til bygbarhed, driftbarhed mv. bliver chekket. Resultaterne taler for sig selv. Granskning giver stor værditilvækst hos bygherren, når forhold kan rettes før udbud.

 

Danmarks største Client Construction-rådgiver

V2C’s innovative styrke ligger i at udfolde uvildig rådgivning, så bygherrens interesser er varetaget.  

Med konceptet Client Construction er vi bygherrens outsourcede byggeafdeling. Som bygherre kan det være svært at have ressourcer, tid og viden nok internt til at styre en kompleks byggeproces. V2C kan levere hele pakken af kompetencer samlet, eller vi kan fungere som et supplement til en, måske, allerede eksisterende byggeafdeling. En fleksibel og skalérbar løsning, der giver adgang til flere ressourcer og ekspertise. Det er ydermere en organisering, hvor bygherren har mulighed for at lede og koordinere under projektets gennemførelse ved brug af en juridisk og økonomisk uafhængig rådgiver.

Tager egen medicin

Ledelsesmæssigt har det været en succes for V2C at finde nye veje i en unboss-organisering fremfor traditionelt bureaukrati. Hos os er stram styring og kontrol erstattet af selvstændigt ansvar og råderum.

Det har krævet mod at frigive medarbejderne, men det har frigivet passion og tiltrukket talent. Jeg tør godt sige, at vi har tiltrukket nogle af branchens dygtigste medarbejdere, hvilket har gjort det muligt for os at efterleve vores vision om at yde værdiskabende rådgivning på højeste faglige niveau. 

Vi arbejder intensivt med en kultur, hvor faglighed og selvledelse er drivkræfter, og fællesskabet tackler udfordringer. Frihed med ansvar fremfor rapportering, og netværk fremfor mellemledelse. Vi lykkes med at bære ændringer ud i branchen ved at tage vores egen medicin.Vi ved, at de bedste resultater opnås, når vi har et godt kollegialt samspil og bruger hinandens kompetencer.

Der skal være plads til at udfolde sig uden at være en del af et profitcenter. Hos os er det ikke stjerner på skuldrene, der giver status med derimod kompetencer. Det er kompetencerne, kunderne køber.

I praksis betyder unboss, at vi prioriterer gennemsigtighed og har et åbent samspil om beslutninger, videndeling, et fællesskab der emmer af initiativ, virkelyst, og trivsel med selvstændigt ansvar og direkte kundekontakt.

I V2C går vi ikke kun på arbejde for at tjene penge, men fordi vi gerne vil gøre en positiv forskel i branchen og for de mennesker, vi ansætter. De lægger alle en lille flig af deres liv i vores hænder, og det ansvar prøver vi på bedste vis at leve op til.

 

Et brand med et formål

Det virker efterhånden som længe siden, at køkkenbordet blev udskiftet med nye lokaler. I dag er vi 56 V2C’ere med kontorer i København, Aarhus og Odense. Vi er lykkedes med at tiltrække de rigtige medarbejdere i en tid, hvor der er rift om den kvalificerede arbejdskraft. At vi fortsat kan tiltrække så høje faglige kompetencer, bekræfter mig kun i, at vi har opbygget en unik arbejdsplads drevet af en stærk vision og kultur.

De gode resultater skyldes især et tæt samarbejde med kunder, samarbejdspartnere, netværk og medarbejdere Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke for en uvurderlig indsats. Det samarbejde ser jeg meget frem til at fortsætte i de kommende år.

På fem år har vi sammentømret en virksomhed, der er efterspurgt af kunder og nye medarbejdere. Fem år er gået, siden vi tog springet ud på det dybe vand. Det viste sig, at vi godt kunne svømme.

Vi ved af erfaring, at vaner er svære at bryde. Derfor må vi nogle gange minde os selv om, hvad der er vigtigt og giver mest mulig værdi – og at vi alle har mulighed for at ændre det….