Vi har vundet rammeaftale

Teknisk rådgivning og specialistydelser Vi har vundet parallelle rammeaftaler vedr. teknisk rådgivning for Rudersdal Kommune. Rammeaftalen består af arbejdsmiljøkoordinering, projektledelse, projekteringsledelse, IKT-ledelse og byggeledelse samt specialistydelser som økonomistyring, tidsplanlægning og claims management. Vi dækker med vores tværfaglige team af specialister samtlige discipliner inden for styring af tid, økonomi og kvalitet med viden og erfaring fra entreprenørleddet […]

Ny tværfaglig værdiskabelse

SpacePro bliveren del af V2C, der nu kan føje fire specialister i Space Management til en medarbejderskare, der pt. tæller 48 medarbejdere. Med de nye medarbejdere ombord bliver det i endnu højere grad muligt at forebygge de dårlige projekter i byggebranchen frem for at behandle dem. I dag kommer vi ofte ind i projekterne på blå […]