Granskning med fokus på drift betaler sig

Af Peer Kisbye, direktør V2C En ofte overset gevinst ved en uvildig entreprenørgranskning er det driftsmæssige aspekt. For udover store byggeøkonomiske besparelser og bedre arbejdsklima medvirker en granskning til at opnå et funktionelt og driftsvenligt byggeri, hvor der er taget højde for driftsomkostninger, forsyning, tilgængelighed for besigtigelse, vedligehold, service, arbejdsmiljø, udskiftning af bygningsdele mv. Det […]