Vi sætter bygherren for bordenden

V2C leverer rådgivning, der styrker dig i rollen som bygherre. Vi hjælper dig med at få dit byggeprojekt sikkert i mål og arbejder for at indfri de visioner og ambitioner, der er lagt for byggeprojektet. Til rette tid, rette pris og i rette kvalitet. Med entreprenørviden og -erfaring tilfører vi byggetekniske og ledelsesmæssige kompetencer, der gør det muligt for dig at styre byggeprocessen fra start til slut. Vi styrker dit beslutningsgrundlag og hjælper dig med proaktivt at håndtere risici. Som din sparringspartner støtter V2C dig i at navigere i en verden af interessenter og håndtere forskelligartede interesser. Vi sætter byggeprojektet i centrum!

 

Kernen i en velkørende byggeproces er et ordentligt forarbejde, planlægning, overblik, ledelse, styring og ikke mindst de rigtige kompetencer på rette tidspunkt gennem hele processen.

Det kræver et solidt kendskab til styringsredskaber at gennemføre et byggeprojekt til tiden, inden for den økonomiske ramme og i den aftalte kvalitet. V2C tilbyder hele viften af kompetencer, eller vores ydelser kan sættes i spil enkeltvis, hvor der er et særligt behov. Vi supplerer hinandens fagligheder og arbejder side om side, når beslutninger skal træffes. Med V2C får du et professionelt, byggefagligt medspil.

 

PROCESLEDELSE

FÅ DIT BYGGEPROJEKT SIKKERT I MÅL

Vi holder snor i projektet med de rette ledelsesmæssige, økonomiske og byggetekniske kompetencer, der er nødvendige for at gennemføre dit byggeri fra idé til aflevering. Vi skaber samspil mellem de mange fagdiscipliner og gør processen overskuelig for dig at stå i spidsen for.

Med de rette styringsværktøjer bliver du en beslutningsdygtig bygherre med indflydelse på byggeriets kvalitet, tid og økonomi.

ENTREPRENØRGRANSKNING 

ET BYGBART PROJEKT FRA START

En uvildig entreprenørgranskning kan mindske risikoen for uforudsete fordyrelser og tidsforsinkelser på dit byggeri. Vi får problemerne på bordet, inden det går ud over kvalitet, tid og økonomi i forbindelse med udførelsen af byggeriet. Vores erfaring viser, at en granskning tjener sig hjem med et afkast på op til 50 gange, ift. hvad granskningen har kostet. I sidste ende betyder det et bedre projekt til en bedre pris og kvalitet og tilmed bedre driftsforhold.

BYGHERRERÅDGIVNING

SOLIDT BESLUTNINGSGRUNDLAG

Vi tilbyder bygherrerådgivning inden for alle områder af byggeriets, udbudsmæssige, procesmæssige og tekniske discipliner. Vi hjælper dig med at optimere processen, fra udvikling af projektet til ibrugtagning af det færdige byggeri. Med V2C som sparringspartner på dit projekt får du et byggefagligt medspil, der giver større træfsikkerhed på projektbeslutninger og styrker samarbejdet med rådgivere og entreprenører.

TEKNIK

TEKNISKE ANLÆG DER VIRKER

Energieffektive helhedsløsninger i byggeriet giver dig en driftbar bygning fra første dag. Vi sikrer en høj integration og samspil mellem det tekniske og det bygningsmæssige projektmateriale, så du undgår fejl og mangler i de tekniske installationer. Du får et funktionelt og driftsvenligt byggeri og et samlet system, hvor der er taget højde for driftsomkostninger, forsyning, tilgængelighed for besigtigelse, vedligehold, service, arbejdsmiljø, udskiftning af bygningsdele mv.

TIME PLANNER

OPTIMERET OG EFFEKTIVISERET PROCES

Vores time planners kan levere en gennemarbejdet tidsplan, der danner basis for logistik og fremdrift på dit projekt. For bedre kommunikation, overblik, forudsigelighed og optimalt flow. Det medfører bedre overholdelse af tid, bedre økonomi, bedre arbejdsmiljø og sikkerhed og større arbejdsglæde for alle parter på projektet. Med de rette værktøjer holder dit byggeri tidsplanen og afleveres til tiden.

COST PLANNER

TRYGHED OM PROJEKTØKONOMI

Vi tilbyder en opbygning og verificering af budgetøkonomi med det formål at skabe det mest realistiske og solide projektbudget for dit projekt samt overblik over projektets risici.

Et bygbart projekt der holder budget og afleveres til tiden, forudsætter en god økonomiplanlægning og -styring gennem hele byggeriet. Vi skaber et solidt økonomisk beslutningsgrundlag. Vi får problemerne på bordet i tide, og du får hermed reguleringsmuligheder, der kan reducere potentielle risikofaktorer på et oplyst grundlag – kort sagt, rettidig omhu!

Kunder

V2C har ydet rådgivning til en række forskellige virksomheder, bygherrer og projektejere. Herunder kan du se et udpluk af vores kunder.

  Ingen nyheder matchede din søgning

Udtalelser

 

 

 

Nyheder

 • 2 meters samlingspunkt, Peter Friis fylder 60 år

  Peter Friis, advisor i V2C, fylder 60 år. Med sin positive energi stikker Peter ud fra mængden i mere end en forstand. Han er typen, der med et glimt i øjet indtager de rum, han træder ind i. Med en bagrund som entreprenør og bygherrerådgiver......

 • P4 Live: De pensionsmodne medarbejdere på arbejdsmarkedet

  Lidt mere grå hår og lidt flere briller på toppen af isserne. I V2C efterspørger vi og anderkender de kvaliteter, en erfaren medarbejder har med sig i bagagen. Det har P4 Morgen lavet et indlæg om med Henry Høitbjerg og Lars Blaaberg. Lyt med her......

 • Vedr. udbud nr. 19-048960-001

  Udbud nummer 19-048960-001 kontakt venligst Søren Peter Nielsen på telefon 25 74 69 49 eller på mail spn@v2c.dk ...

 • 5 år med V2C

  Af direktør og partner Lars Blaaberg  Fem år er gået siden Peer og jeg tegnede de første streger til V2C ved køkkenbordet. Med en beskeden startkapital på 50.000 kr. og en god portion vovemod sprang vi sammen ud fra 10-meter vippen. Jubilæet er en god......