Vi sætter bygherren for bordenden

V2C leverer rådgivning, der styrker dig i rollen som bygherre. Vi hjælper dig med at få dit byggeprojekt sikkert i mål og arbejder for at indfri de visioner og ambitioner, der er lagt for byggeprojektet. Til rette tid, rette pris og i rette kvalitet. Med entreprenørviden og -erfaring tilfører vi byggetekniske og ledelsesmæssige kompetencer, der gør det muligt for dig at styre byggeprocessen fra start til slut.

Vi styrker dit beslutningsgrundlag og hjælper dig med proaktivt at håndtere risici. Som din sparringspartner støtter V2C dig i at navigere i en verden af interessenter og håndtere forskelligartede interesser. Vi sætter byggeprojektet i centrum!

Kernen i en velkørende byggeproces er et ordentligt forarbejde, planlægning, overblik, ledelse, styring og ikke mindst de rigtige kompetencer på rette tidspunkt gennem hele processen.

Det kræver et solidt kendskab til styringsredskaber at gennemføre et byggeprojekt til tiden, inden for den økonomiske ramme og i den aftalte kvalitet. V2C tilbyder hele viften af kompetencer, eller vores ydelser kan sættes i spil enkeltvis, hvor der er et særligt behov. Vi supplerer hinandens fagligheder og arbejder side om side, når beslutninger skal træffes. Med V2C får du et professionelt, byggefagligt medspil.

KONTAKT OS