Ydelser

V2C TILBYDER

Med dybe rødder i entreprenørbranchen leverer vi entreprenørydelser på rådgiverbasis i alle byggeriets faser.

Vi arbejder målrettet med risikoafdækning i bygge- og anlægsprojekter. Med skarpt fokus på styring af tid, økonomi og kvalitet tilbyder vi at granske tegninger, beskrivelser og dokumenter grundigt for at afdække alle alvorlige risici. Det medvirker til projektets fremdrift og bygbarhed.

Vi har opbygget et erfaringsgrundlag og en lang række effektive redskaber, der bidrager til at få byggeprojekter sikkert i mål. Vi kobler lederkompetencer med praktisk erfaring fra byggepladsen. Vores advisors er højtspecialiserede, og som kunde møder du altid fra start kompetencer på et højt fagligt niveau.

Vi lægger stor vægt på at være uvildige; at vi hverken har udførelse eller projekteringsarbejde som en del af vores ydelser. Kort og godt ligger vores loyalitet i at skabe de bedste vilkår for at opnå de aftalte projektresultater til værdi for bygherren. Byggeriet er i centrum og alle beslutninger træffes ud fra, hvad der er bedst for projektet.

V2C kan tilknyttes byggeprojektet med hele viften af vores kompetencer, eller vores ydelser kan sættes i spil enkeltvis, hvor der er et særligt behov. Vi oplever særligt mange henvendelser, hvor behovet er akut.

Vi kan tilbyde ydelser inden for:

 • Client Construction

  • Projekteringsledelse
  • Projektledelse og byggeledelse
  • Arbejdsmiljøkoordinering (AMK)
  • IKT-ledelse
  • Commissioningledelse (Cx)
  • Bygherrerepræsentant
  • Afleveringsforretning
  • Fagtilsyn

 • Uvildig entreprenørgranskning

  • Granskning af projektmateriale
  • Granskning af bygbarhed og drift
  • Granskning af tid og økonomi
  • Granskning af arbejdsmiljø og sikkerhed
  • Granskning af digital model
  • Samprojektering og projektoptimering

 • Cost Planner

  • Budgettering og økonomistyring i alle faser
  • Validering af rådgiverbudget
  • Validering af licitationsresultater
  • Risikovurdering af udbudsgrundlag
  • Claims management
  • Validering af digital model
  • Risikostyring
  • Due dilligence

 • Teknik

  • Bygherrens tekniske sparringspartner
  • Commissioning
  • Idriftsætning og fejlfinding
  • Drifts- og energioptimering
  • Validering af rådgiverprojekter

 • Bygherrerådgivning

  • Risikovurdering
  • Bygherresparring
  • Markedskendskab
  • Udbudsstrategi
  • Projektorganisering
  • Byggeplads og logistik
  • Rådgivning om digitalt byggeri

 • Time Planner

  • Lokationsbaseret planlægning
  • Kobling af tid og økonomi via S-kurver
  • Validering og optimering af tidsplaner
  • Lean Construction

Kontakt os og hør mere om hvordan vores
ydelser kan bidrage i jeres byggeprojekt

Kontakt