Ydelser

V2C TILBYDER

V2C yder uvildig og professionel rådgivning til virksomheder, bygherrer og projektejere i forbindelse med alle typer af bygge- og anlægsopgaver.

Vores team af rådgivere og samarbejdspartnere har indgående kendskab til og stor erfaring inden for bygge- og anlægsbranchen, hvilket betyder, at vi kan tilbyde ydelser indenfor:

 • Client Construction

  • Bygherrerådgivning
  • Bygherresparring
  • Uvildig projekt, projekterings- og byggeledelse
  • Sikkerhedskoordinering og byggepladsstyring
  • Arbejdsmiljøkoordinering
  • Risk Management

 • Entreprenørgranskning

  • Granskning af projekter ved “projektets 3. øje”
  • Bygbarhed og optimeringer
  • Projekt- og processparring
  • Markedsanalyse og udbudsstrategi

 • Cost Planner

  • Budgettering og økonomistyring
  • Optimering
  • Ejendomsvurdering
  • Kravvalidering
  • Levetidsøkonomi

 • BIM, VDC & IKT

  • IKT-ledelse og styring
  • Konsistens og kollosionsanalyse
  • Mængdeverificering & mængdeudtræk
  • 3D, 4D, 5D og 6D simulering

 • Commissioning

  • Lean Comissioning
  • Teknisk Granskning
  • Driftsoptimering

 • Time Planner

  • Tidsplanlægning
  • Lean Construction
  • Arealbaseret Planlægning
  • Tidsoptimering

Kontakt os og hør mere om hvordan vores
ydelser kan bidrage i jeres byggeprojekt

Kontakt