Ydelser

Client Construction

Som bygherre kan det være svært at have mandekraft, tid og viden nok internt til at styre en kompleks byggeproces fra A-Z. Client Construction er din outsourcede byggeafdeling. Vi kan levere hele pakken af kompetencer samlet, eller vi kan fungere som et supplement til din eksisterende byggeafdeling. En fleksibel og skalérbar løsning.

Med en Client Construction organisering får du adgang til flere ressourcer og ekspertise. En organisering hvor du som bygherre har mulighed for at varetage den ledende og koordinerende rolle i projektets gennemførelse ved brug af en juridisk og økonomisk uafhængig rådgiver.

Ved at vælge outsourcing frigives tid og energi til at fokusere på din kerneforretning – uden at du afgiver din indflydelse på projektet.

Client Construction er et koncept, vi har udviklet, for at du kan styre processerne omkring byggeriet og få fuld værdi for det budget, der er til byggeopgaven.

V2C tilbyder

Du kan opnå store besparelser, når fejl, som vil medføre besvær, ulykker og dyre produktionsstop i byggeperioden, kan rettes før udbud og processer.

Vi arbejder målrettet med risikoafdækning i bygge- og anlægsprojekter. Med skarpt fokus på styring af tid, økonomi og kvalitet tilbyder vi at granske tegninger, beskrivelser og dokumenter grundigt for at afdække alle alvorlige risici. Det medvirker til projektets fremdrift og bygbarhed.

Vi har opbygget et erfaringsgrundlag og en lang række effektive redskaber, der bidrager til at få byggeprojekter sikkert i mål. Vi kobler lederkompetencer med praktisk erfaring fra byggepladsen. Vores advisors er højtspecialiserede, og som kunde møder du altid fra start kompetencer på et højt fagligt niveau.

Vi lægger stor vægt på at være uvildige; at vi hverken har udførelse eller projekteringsarbejde som en del af vores ydelser. Kort og godt ligger vores loyalitet i at skabe de bedste vilkår for at opnå de aftalte projektresultater til værdi for bygherren. Byggeriet er i centrum, og alle beslutninger bliver truffet ud fra, hvad der er bedst for projektet.

Vi tilbyder ydelser inden for:

 • Procesledelse

  • Projekteringsledelse
  • Byggeledelse
  • Arbejdsmiljøkoordinering (AMK)
  • IKT-ledelse
  • Commissioningledelse (Cx)
  • Afleveringsforretning
  • Fagtilsyn

 • Uvildig entreprenørgranskning

  • Granskning af projektmateriale
  • Granskning af bygbarhed og drift
  • Granskning af tid og økonomi
  • Granskning af arbejdsmiljø og sikkerhed
  • Granskning af digital model
  • Samprojektering og projektoptimering

 • Cost Planner

  • Budgettering og økonomistyring i alle faser
  • Validering af rådgiverbudget
  • Validering af licitationsresultater
  • Risikovurdering af udbudsgrundlag
  • Claims management
  • Validering af digital model
  • Risikostyring
  • Due dilligence

 • Teknik

  • Bygherrens tekniske sparringspartner
  • Commissioning
  • Idriftsætning og fejlfinding
  • Drifts- og energioptimering
  • Validering af rådgiverprojekter

 • Bygherrerådgivning

  • Visionsmodning
  • Risikovurdering
  • Bygherresparring
  • Markedskendskab
  • Udbudsstrategi
  • Projektorganisering
  • Byggeplads og logistik
  • Rådgivning om digitalt byggeri
  • Bygherrerepræsentant

 • Time Planner

  • Lokationsbaseret planlægning
  • Kobling af tid og økonomi via S-kurver
  • Validering og optimering af tidsplaner
  • Lean Construction

Kontakt os og hør mere om hvordan vores ydelser kan bidrage i jeres byggeprojekt

Kontakt