Ydelser

V2C TILBYDER

V2C yder uvildig og professionel rådgivning til virksomheder, bygherrer og projektejere i forbindelse med alle typer af bygge- og anlægsopgaver.

Vores team af rådgivere og samarbejdspartnere har indgående kendskab til og stor erfaring inden for bygge- og anlægsbranchen, hvilket betyder, at vi kan tilbyde ydelser indenfor:

 • Client Construction

  • Projekteringsledelse
  • Projektledelse og byggeledelse
  • Arbejdsmiljøkoordinering (AMK)
  • IKT-ledelse
  • Commissioningledelse (Cx)
  • Bygherrerepræsentant
  • Afleveringsforretning
  • Fagtilsyn

 • Uvildig entreprenørgranskning

  • Granskning af projektmateriale
  • Granskning af bygbarhed og drift
  • Granskning af tid og økonomi
  • Granskning af arbejdsmiljø og sikkerhed
  • Granskning af digital model
  • Sam-projektering og projektoptimering

 • Cost Planner

  • Budgettering og økonomistyring i alle faser
  • Validering af rådgiverbudget
  • Validering af licitationsresultater
  • Risikovurdering af udbudsgrundlag
  • Claims management
  • Validering af digital model
  • Risikostyring
  • Due dilligence

 • Teknik

  • Bygherrens tekniske sparringspartner
  • Commissioning
  • Idriftsætning og fejlfinding
  • Drifts- og energioptimering
  • Validering af rådgiverprojekter

 • Bygherrerådgivning

  • Risikovurdering
  • Bygherresparring
  • Markedskendskab
  • Udbudsstrategi
  • Projektorganisering
  • Byggeplads og logistik
  • Rådgivning om digitalt byggeri

 • Time Planner

  • Lokationsbaseret planlægning
  • Kobling af tid og økonomi via S-kurver
  • Validering og optimering af tidsplaner
  • Lean Construction

Kontakt os og hør mere om hvordan vores
ydelser kan bidrage i jeres byggeprojekt

Kontakt