V2C-regnskab: Dobbelt op på alle poster

V2C-regnskab: Dobbelt op på alle poster

Uvildig og værdiskabende rådgivning

Med nyt årsregnskab kan vi med et stolt tilbageblik gøre status over en fantastisk rejse, der langt overgår de forventninger, vi havde, da vi omkring køkkenbordet i januar 2014 slog de første streger til V2C. Med en fælles beslutning om at udfordre byggeriets organisering med uvildig og værdiskabende rådgivning, der udnytter entreprenørens traditionelle kompetencer på en helt ny måde, startede vi V2C.

Vi har både i relation til omsætning, bruttofortjeneste, overskud og antal medarbejdere år for år mere end fordoblet vores aktiviteter og satte i 2016 nye milepæle med åbning af kontor i Århus og indvielse af nyt Valby-kontor.

På kun tre år er vi rykket hele vejen fra idéskitse til selvfinansieret, uvildig bygherrerådgivning med en sund og lønsom økonomi, 34 højt kvalificerede medarbejdere og en omsætning på 26,6 millioner kroner.

Samtidig oplever vi en fortsat stor tilgang af opgaver fra både eksisterende og nye kunder i hele landet.

Fairness og balance

Vi har fra dag ét haft et skarpt strategisk fokus på udvikling af virksomheden, og vi har investeret massivt i at skabe og konsolidere et stærkt grundlag for fremtidig vækst.

Men vi vækster ikke for vækstens skyld. Vi ser værdiskabelse for både medarbejdere og kunder som en afgørende del af vores troværdighed, og vi takker som uvildig rådgiver altid nej til opgaver, hvis vi ikke kan skabe værdi for bygherren og hans byggeprojekt.

Vi kalder det ’fairness’,  og det indgår side om side med vores vækststrategi som en bærende værdi, der i alle vores gøremål understøtter den kultur og arbejdsform, vi ønsker at fremme både i byggebranchen som helhed og i vores egen organisation, hvor vi med succes har organiseret virksomheden omkring en fire-dages-arbejdsuge.

Det handler om ærlighed, høj faglighed, stort engagement, gensidig respekt og tværgående samarbejde i et åbent, selvstyrende arbejdsmiljø, hvor medarbejderne trives med spændende arbejdsopgaver og stort ansvar i en fornuftig balance mellem privatliv og arbejdsliv.

Æren for vores succes tilfalder først og fremmest vores medarbejdere, der med mange års erfaring fra entreprenørbranchen i rygsækken har taget springet til en ung virksomhed med en udpræget iværksætterkultur og gjort virksomhedens værdier til deres egne.

Opgaver landet rundt

Væksten i V2C er fordelt på alle virksomhedens kerneområder fra uvildig entreprenørgranskning over projekterings- og byggeledelse, til cost- og timeplanning, claims management samt lean commissioning, og referencelisten dækker hele landet, ligesom den omfatter opgaver for landets største bygherrer og projektejere i både offentligt og privat regi.

Gennem det seneste år har vi med en målrettet indsats vundet solidt fodfæste som uvildig byggerådgiver på en stribe kommunale byggeopgaver, men vi opererer i hele markedet som uvildig rådgiver på både almene og private boligbyggerier, erhvervs- og sundhedsbyggerier, undervisningsbyggerier og udviklingsprojekter. I dag har vi opgavenåle på kortet i alle egne af landet fra Bornholm til Nordjylland.

Læs mere om vores årsregnskab her: http://www.licitationen.dk/article/view/513026/v2c_har_succes_i_byggeriets_konfliktzoner 

Abonnerer du ikke på Licitationen, kan du læse hele artiklen her:

V2C har succes i byggeriets konfliktzoner – Licitationen