V2C prækvalificeret til rammeaftale

V2C prækvalificeret til rammeaftale

V2C er i et team med KPF Arkitekter, Erik Møller Arkitekter og Opland netop blevet prækvalificeret til at afgive tilbud på rammeaftaler om teknisk rådgivning til Københavns Universitet.

Der er tale om arkitektrådgivning vedr. vedligeholdelse, renovering og ombygning af Københavns Universitets faciliteter. Rammeaftalen er opdelt i tre delkontrakter i forhold til Københavns Universitets driftsområder.

Teamet er blevet udvalgt til at afgive tilbud på alle tre delaftaler fordelt på:

Delaftale 1: Bygninger beliggende inden for SCIENCE Campus Service

Delaftale 2: Bygninger beliggende inden for Campus Service SUND

Delaftale 3: Bygninger beliggende inden for Campus Service SØNDRE CITY

Specialistkompetencer i højsæde

Teamet er sammensat af rådgivere, der med kompetencer og i kapacitet matcher opgaven optimalt. Rådgivergruppen trækker på årelang erfaring med udvikling og etablering af undervisningsmiljøer. V2C vil bidrage med vores specialistydelser indenfor byggeledelse og tids- og økonomistyring.

Vi er stolte over at være udvalgt og ser frem til at give vores bud.