Renovering og modernisering af ikonisk teater

Renovering og modernisering af ikonisk teater

V2C står i spidsen for en omfattende renovering af Østre Gasværk, der sætter rammerne om teateroplevelser i verdensklasse.

Østre Gasværk skal moderniseres for 38 millioner kroner. Det nye teaterrum får blandt andet en fleksibel publikumsopbygning med mulighed for en meget individuel opsætning fra forestilling til forestilling.

Den omfattende modernisering vil give teatret et tiltrængt løft og fremtidssikre teatret til glæde for nutidens og fremtidens scenekunst og dets publikum. En kompleks opgave med en faglig bredde.

Client Construction sikrer bygbarheden

Vi står, som bygherrens repræsentant, i spidsen for projektet.

Vi har med en nytænkende bygherre at gøre, der har valgt selv at tage styringsrollen på sig. V2C supplerer bygherrens egen organisation med kompetencer, der almindeligvis kun fås med styringsentreprisekontrakter. Det sikrer bygbarhed på tværs af fag og sætter byggeriets interesser i fokus.

Konceptet kaldes ’Client Construction’ og indebærer bl.a. projekteringsledelse, økonomistyring, tidsstyring, entreprenørgranskning, byggeledelse samt arbejdsmiljøkoordinering – alt sammen ydelser, der er med til at sikre bygbarhed og drift i virkeligheden og sætter bygherren for bordenden

Advisor, Søren Hougaard Madsen, er desuden, i samarbejde med teaterets ledelse, idemager og overordnet arkitekt på projektet.

Ny konstruktion skaber optimale, fleksible teaterrum

Det nye koncept for etablering af en konstruktion til ophængning af udstyr er at etablere en selvbærende konstruktion, der er friholdt den eksisterende fredede bygning, og hvor konstruktionen følger og underbygger den oprindelige form på bygningen. Målet er, at konstruktionen fremhæver det oprindelige rum med en så spinkel og elegant konstruktion som muligt. Tanken er at genskabe oplevelsen af det smukke kuppelrum, også når teaterlamperne tændes, og ikke mindst at kunne benytte rumligheden i forestillingerne med et frit udsyn til scenen. Ud over at forbedre selve teaterrummet, er intentionerne at forbedre de eksisterende forhold betydeligt for publikum, herunder specielt siddekomforten samt det atmosfæriske indeklima.

Den nye konstruktion vil således løse en række håndgribelige, tekniske problemer og ydermere udnytte det rå rums enorme potentiale maksimalt. Bæreevnen af de nuværende fire tværgående rumgitre, som teatret i dag bruger til ophængning af teknisk udstyr, så som lyd, lys, scenografi samt diverse effekter, ændres til i fremtiden at udgøre 16 halvbuer, der samlet kan løfte over 40 ton teaterudstyr.

Østre Gasværks rå rum har alle muligheder for at skabe ekstraordinære rammer om scenekunsten. Den nye konstruktion vil give kunstnerne, der besøger Østre Gasværk Teater, de allerbedste tekniske betingelser for at skabe scenekunst på globalt niveau.

For yderligere information kontakt venligst Søren Hougaard Madsen på mail: shm@v2c.dk

Læs mere om renoveringen i Building-Supply.