Peer Kisbye
Partner
22 44 72 33
Risikostyring, konstruktioner og ledelse 26 års erfaring
  • Bygherresparring
  • Projektsparring om bygbarhed
  • Samprojekteringsledelse
  • Projektoptimering
  • Økonomiplanlægning og -styring
  • Udbuds- og tilbudsstrategi
  • Risikostyring (risk management)
  • Byggeledelse på konstruktioner