Morten Mørk
Advisor
41 77 15 15
Byggeledelse og bygherrerepræsentant
Tidsplanlægning og -styring
Tilbudshåndtering og -beregning
Udbudsformer og strategi
Økonomiplanlægning og -styring

Byggeledelse og informatik

Morten arbejder primært som bygherrerepræsentant og/eller byggeleder. Hans styrker ligger i procesforståelse og -tænkning, hvor han altid tager udgangspunkt i en åben forventningsafstemning mellem de involverede parter med vægt på forståelsen af parternes interesser, bevæggrunde, relationer og arbejdspraksis.

Morten har oparbejdet en økonomisk forståelse for byggeriets delelementer samt forhandling og økonomistyring, fra beregning til realisering, og han henter effektiviseringsgevinster af et omfang, der er mærkbart for projektets samlede økonomi.

Morten tager ejerskab over byggeprojektopgaver og følger op på krav til kvalitet, tid og økonomi i processen. Struktur og kommunikation er kodeord, når Morten leder byggeprojekter.