Lars Blaaberg
Partner
20 15 00 12
Ledelse, risikostyring og LEAN 27 års erfaring
  • Ledelse og innovation
  • Bygherresparring
  • Ledelsessparring og -udvikling
  • Risikostyring
  • Økonomiplanlægning og -styring
  • Tidsplanlægning og -styring
  • Procesledelse af LEAN