Kristine Ann Barnes
Advisor
27 57 00 37
Lokationsbaseret planlægning
Procesplanlægning af byggeriet faser
Indførelse af LEAN på byggepladser
Planlægning, styring, analyse og opfølgning
Procesledelse af små og store byggerier
Facilitering af workshops
Hjælp til samarbejde

Time planner, 28 års erfaring

Kristine har specialiseret sig i at lave effektive og realistiske tidsplaner, der bidrager til at skabe flow i byggeprocessen og minimerer spildtid. I rollen som procesleder går hun ind i projekter for at skabe overblik, fremdrift og styrke samarbejder. Kristine bruger værktøjer inden for lokationsbaseret planlægning og Lean Construction, der skaber sammenhæng mellem fagdiscipliner og synliggør områder med høj belastning og risiko for kollisioner. Overblikket resulterer i en løbende tværgående koordinering og en bedre indbyrdes forståelse og dermed færre konflikter i udførelsesfasen.

Kristine lægger stor vægt på god kommunikation mellem alle parter. Hun ser et godt samarbejde som en forudsætning for en succesfuld proces på lige fod med en overskuelig og realistisk tidsplan. En grundig planlægning og god kommunikation forbedrer arbejdsklimaet på byggepladserne mærkbart. Det optimerer byggeprocessen og sikrer det optimale resultat for projektet.