Kjell Stockfisch
Advisor
40 19 36 23

22 års erfaring med Ledelse, organisationsudvikling og myndighedsbehandling
  • Kontorleder på Aarhus-kontoret
  • Indgående kendskab til kommunale rammevilkår
  • Procesledelse
  • Tværfaglig koordinering
  • Ledelsessparring
  • Kommunal myndighedsbehandling
  • Kommune- og lokalplan
  • Administration