Jan Fogtmann
Advisor
30 73 71 03
  Projektleder med 26 års erfaring
 • Planlægning og byggeledelse
 • Projektering og projekteringsledelse
 • Kalkulation og budgettering
 • Tids- og processtyring
 • Partnering og dialogbaseret samarbejde
 • Byggemodning og forsyningsledninger
 • Granskning, screening og bygbarhed
 • Arbejdsmiljøkoordinering (P) og (B)
 • Bygherresparring og kontraktforhandling