Jan Fogtmann
Advisor
30 73 71 03
Planlægning og byggeledelse
Projektering og projekteringsledelse
Kalkulation og budgettering
Tids- og processtyring
Partnering og dialogbaseret samarbejde
Byggemodning og forsyningsledninger
Granskning, screening og bygbarhed
Arbejdsmiljøkoordinering (P) og (B)

Projektleder, 26 års erfaring

Jan er en erfaren bygge- og anlægsleder med tyngde på bygbarhed, processen, tilrettelæggelse og granskning af byggepladsrelaterede udfordringer. Han er også arbejdsmiljøkoordinator og har stor erfaring med bl.a. arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen (AMK-P) med drifts- og produktionsfokus.

Jans styrke er kombinationen af projekterings- og udførelseserfaring både fra boligbyggeri til store anlægsprojekter, fabriksbyggeri og skoler. Han trækker på sine erfaringer i forhold til metoder, teknologi og arbejdsplanstilrettelæggelse. Jan arbejder med stor fokus på behovsanalyse, aftalegrundlag, identifikation af differencerede løsningsmodeller, dokumentation og oplæg til beslutninger, arbejdsmiljøscreening og interessenttilfredshed.

Han har arbejdet med hovedtidsplaner, budget, kalkulation, mødeledelse og administreret projektplatforme.

Jan har gennem flere år fungeret som mentor for yngre kolleger og netværk.