Henry Høitbjerg
Advisor
20605316
Byggeledelse, risikoledelse, projektgranskning
  • Projektledelse
  • Projekteringsledelse
  • Byggeledelse
  • Bygherrerådgivning
  • Projektgranskning
  • Risikoledelse
  • Konflikthåndtering