Hans Toksvig Larsen
Markedskoordinator - Odense
2811 5917
Strategi
Bygherrerådgivning
Procesledelse

Markedskoordinator, advisor 32 års erfaring

Hans Toksvig Larsen er oprindeligt uddannet arkitekt og har med sine 32 års erfaring en omfattende ballast og viden om byggebranchen. Han har en stor faglig bredde fra komplekse projekter med større offentlige bygherreorganisationer. Hans har en stor kontaktflade og dialog med bygherrer, myndigheder og samarbejdspartnere, både på strategisk niveau samt målrettet ift. konkrete opgaver.

Hans har overblik over alle faser og opgaver samt løsningen af disse på et højt kvalitetsniveau. Hermed skaber han sikkerhed for bygherren om, hvorvidt byggeprojektet er realiserbart, og hvordan projektet sammensættes optimalt.

Netværksarbejde over hele landet er både på det strategiske og opgavefaglige niveau et stort udgangspunkt for Hans tilgang til udvikling af konkrete tiltag. Det gælder også de bredspektrede samarbejder, hvor en stor samfundsviden koblet med evnen til at kombinere det med den givne problemstilling er basale grundpiller.