Erling Østergaard
Advisor
40105368
Bygherresparring
Anlæg, klima og forsyning
Risikoledelse
Udbud og kontrahering
Bygherrerådgivning

Bygherrerådgivning, anlæg

Erling har en omfattende karriere i anlægsbranchen med projekter inden for energi, miljø, forsyning og store infrastrukturelle byggeprojekter.

Erling besidder alle discipliner inden for projektudvikling, udbudsstrategi, tilrettelæggelse af samarbejdsformer, kontraktforhandling og porteføljestrategi inden for sit kompetenceområde.

Han har et solidt netværk i anlægs- og byggebranchen med relationer til såvel bygherrer på både det offentlige og private marked som rådgivningsvirksomheder i alle led af det infrastrukturelle marked. Han er vant til at varetage kontakten med bygherrer og møder og anderkender bygherre med en indgående forståelse for dennes behov og udfordringer.