Dines Jørgensen
Advisor
27608061
Projektledelse
Byggeledelse
Risikostyring
Entreprisestyring
Claims management
Bygherrerådgivning

Projektleder, byggeleder, 40 års erfaring

Dines er en erfaren projektleder og byggeleder og har med en baggrund som ingeniør og som leder af tekniske afdelinger et indgående kendskab til tekniske installationer indenfor byggesektoren og industri. Dines har stor erfaring med tværfaglige og komplekse projekter og et solidt kendskab til tilbudsgivning, kontraktforhandling, gennemførelse og aflevering af større entrepriseprojekter. Spidskompetencerne ligger bl.a. inden for claim management, risikostyring, bygherrerådgivning, byggeregnskab og tidsplanlægning, og han formår generelt at effektivisere processer.

Dines har erfaring med forretningsudvikling, herunder udarbejdelse af strategiplaner og handlingsplaner. Han har desuden et indgående kendskab til entreprisejura og erfaring i konflikthåndtering i projekter og voldgiftssager.