Conny Wagner Christophersen
Advisor
22 11 12 15
Risikoledelse, projektledelse og CSR 28 års erfaring
  • Bygherresparring
  • Ledelses- og styregruppesparring
  • Forretningsdrevet CSR
  • Risikostyring (risk management)
  • Kontraktforhandling
  • Konflikthåndtering og meditation
  • Procesledelse og facilitering
  • Byggeriets organisering
  • Projektledelse og projektoptimering