Medlemsmøde i LEAN Construction DK med V2C

Medlemsmøde i LEAN Construction DK med V2C

Vi havde fuldt hus til gårdagens arrangement om LEAN, som vi i samarbejde med LEAN Construction DK faciliterede. Vi havde bl.a. re-organisering af byggeriets kompetencer, LEAN Commissioning og lokationsbaseret planlægning på dagsordenen. Det er opløftende at mærke den store interesse omkring disse temaer, da de udgør en stor del af vores forretningsområder.

Vi har samlet nogle af dagens væsentlige pointer til dig her:

LEAN Commissioning kort fortalt

I V2C definerer vi LEAN Commissioning som en uvildig tværfaglig teknisk byggeledelse, fagtilsyn og løbende commissioning samlet i én funktion. LEAN Commissioning adskiller sig fra traditionel commissioning ved, at det er tilpasset det enkelte byggeri og de processer, der allerede foregår. Med fokus på helheden i byggeprocessen og bygningens totaløkonomi er LEAN Commissioning mere end den eksisterende kvalitetssikring.

Lean Commissioning hos V2C er

  • Faglig sparring for bygherre og brugere
  • Tidlig inddragelse af driftsorganisationen
  • En uvildig rådgivning
  • En uvildig byggeledelse
  • En uvildig Commissioning
  • Partskontrol af de projekterede tekniske anlæg

 

Med uvildig LEAN Commissioning vil de tekniske installationer allerede fra de indledende faser bliver koordineret, optimeret og velafprøvet inden bygningers ibrugtagning.

Den uvildige Commissioningleder sikrer, at de rette driftskompetencer inddrages på de rette tidspunkter og faciliterer samarbejdet på tværs af byggeriets fag og aktører. Det minimerer risici for fejl og mangler på de tekniske installationer.

En af grundprincipperne i LEAN er at stoppe produktionslinjen, når defekte produkter/komponenter opdages, for herigennem at sikre at årsagen til fejl straks fjernes samt for at sikre et pålideligt arbejdsflow. Med LEAN Commissioning kan arbejdet udføres rigtigt første gang, og bygningen virker efter hensigten fra dag ét. Alt sammen værdiskabende og risikonedbringende for bygherren.

 

På forkant med lokationsbaseret planlægning

Lokationsbaseret planlægning skaber et optimalt flow mellem de forskellige aktiviteter og lokationer på byggepladsen og giver stor sikkerhed for levering til tiden. Det er et program, der bygger på LEAN principper. Med en grundig planlægning kan man skabe en effektiv tidsplan, der både er realistisk og overskuelig. På en enkelt side får man visualiseret nøjagtigt, hvor i byggeriet de forskellige aktører befinder sig, så man forhindrer situationer, hvor for mange arbejder foregår på samme tid og på samme sted. Det er tidsbesparende, og man kan på den måde være på forkant og håndtere uforudsete hændelser på en god måde.

Visning i lokationsbaseret planlægning

Optimeret tidsplan i lokationsbaseret planlægning

Re-organisering af byggeriets kompetencer

Kvaliteten af kompetencer i den danske byggesektor er stor. Allerede i dag planlægges, projekteres, udføres og driftes bygningsmassen af fagligt dygtige mennesker, der samlet set har en uvurderlig erfaring. Udfordringerne ligger i organisering og koordinering af grænseflader mellem alle de her fagfolk. Det er på tide at få værdien frem på bygherrens banehalvdel.

Client Construction er V2C’s bud på, hvordan kompetencer og viden hos projektets parter kan re-organiseres, så projekter bygger på uvildig rådgivning, og bygherren får has på uhensigtsmæssig, strategiske adfærd.

Tøv ikke med at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller gerne vil vide mere.

 

Kristine Ann Barnes

ADVISOR

Lokationsbaseret planlægning

Kristine Ann Barnes – specialist i lokationsbaseret planlægning

kab@v2c.dk

27 57 00 37
Karsten Jacobsen

ADVISOR

Karsten Jacobsen, specialist i LEAN Commissioning

kja@v2c.dk

25 72 81 24

 

Lars Blaaberg

PARTNER

Lars Blaaberg, specialist i LEAN, risikostyring og ledelse

lbl@v2c.dk

20 15 00 12