Hvordan spiller vi hinanden bedre i byggeriet?

Hvordan spiller vi hinanden bedre i byggeriet?

Af Lars Blaaberg

Hvorfor går det så ofte galt, når vi bygger, og hvordan spiller vi hinanden bedre? Det blev i sidste uge heftigt debatteret og diskuteret til Byens Netværks store netværks dag, hvor en bred kreds af byggeriets førende beslutningstagere og specialister kom med deres input til byggeriets udfordringer og samarbejdsformer.

Der er ingen tvivl om, at det også er spørgsmål, der siden V2C’s opståen har optaget os. Da vi for fire år siden i mit køkken drog de første linjer til V2C, var den største bevæggrund for at springe ud som iværksættere, at vi ville være med til at ændre byggebranchen til gavn for landets bygherrer.

Det kan sagtens lade sig gøre at bygge uden forsinkelser og budgetoverskridelse. Så vi ville gentænke byggeriets strukturer og snitflader og reorganisere de eksisterende kompetencer til konkret værdi for byggeriet. Derfor var det med stor nysgerrighed og åbenhed, jeg drog afsted til den store netværksdag.

Vi skal spille sammen fra første taktslag

Blandt de mange udmærkede indslag på dagen var det, der gjorde størst indtryk på mig klart Copenhagen Phil. Orkestret som metafor kan i den grad overføres på byggebranchen. Vi skal lære at spille sammen fra første taktslag for den optimale byggeproces.

En dirigent står for mig at se overfor den ultimative ledelsesudfordring: at lede en hel trup til perfektion uden at sige et ord. En essentiel inspiration for alle ledere.

For at opnå et helstøbt færdigt musikstykke af en kompleksitet svarende til den, som Phil Copenhagen leverede, har man brug for såvel den enkelte musiker, med hver sin lyd, som hele orkestret. Som det tydeligt fremgik i torsdags, opnås den bedste klang ud af de noder, der står på papiret, når hele orkestret på bedste vis komplementerer hinanden og formår at spille sammen i en vekselvirkende, synergetisk effekt og med stor præcision. Hvert instrument kan noget for sig, men hvis værket skal lykkes, kræver det samspil, kommunikation, åbenhed og lydhørhed.

I byggeriet er der plads til at forbedre samspillet med redskaber fra musikerens værktøjskasse. Vi skal lære at spille sammen og tune os bedre ind på hinanden frem for at spille ude af takt. Hver især skal kende sin egen rolle og have de rette kompetencer til at løse opgaven, men viden om de øvrige aktørers roller og opgaver er mindst lige så afgørende. Dertil kommer viden om, hvordan ens egne opgaver løses i sammenhæng og bidrager til den samlede leverance. Det kræver overblik og et helhedssyn.

Bygherren for bordenden

Mislyden findes imidlertid bl.a. i form af interessekonflikter, ringe kommunikation, manglende kompetence, det forkerte tempo og dårligt arbejdsmiljø – støj der forstyrrer og forhindrer fremdrift.

Vi vil som sagt være med til at ændre byggebranchen. Med solid byggeerfaring og entreprenørens mind-set udfordrer vi hver dag den traditionelle tænkning og bringer afgørende projektbeslutninger tæt på bygherren. Som bygherrens tætteste samarbejdspartner vil vi have bygherren til selv at orkestrere processen. Præcis som dirigenten, hvis primære opgave det er at lede orkestret og forene de individuelle spillere med hver deres egne fortolkninger til en helhed. Opgaven er at få alle parter til at spille sammen, ud fra de beslutninger, dirigenten træffer. En succesfuld byggeproces kræver ligeledes beslutningskraft og fokus på den strategiske sammenhæng.

Vi vil gerne medvirke til at finde kammertonen i byggeriet.

Tak til Byens Netværk for et flot arrangement!