Client Construction

CLIENT CONSTRUCTION

Client Construction er vores måde at arbejde på for at sikre balance mellem
projektets tid, kvalitet og økonomi og dermed opnå et succesfuldt byggeri.

Client Construction er et koncept udviklet af V2C, som gør det muligt for bygherren at styre processerne omkring byggeriet og opnå maksimal indflydelse i samspillet med arkitekt, ingeniør, entreprenør, myndigheder
og investorer.

Client Construction er en måde at organisere et bygge- og anlægsprojekt på, hvor bygherren varetager den ledende og koordinerende rolle i projektet ved brug af en juridisk og økonomisk uafhængig rådgiver, der har samme kompetencer som en bygherrerådgiver og totalentreprenør.

På den måde bibeholder bygherren det overordnede ansvar for projektet ved at tilføre sin egen organisation de nødvendige eller manglende byggetekniske og ledelsesmæssige kompetencer, der traditionelt set ligger hos bygherrerådgiveren og totalentreprenøren. Det vil sige et indgående kendskab til byggeprocesser og bygbarhed samt ledelse, økonomi, planlægning og indkøb.

V2C tilbyder Client Construction rådgivning i alle byggeriets faser med fokus på at sikre balance mellem projektets tid, kvalitet og økonomi. Det betyder, at bygherren bevarer både ansvar og styring, samtidig med at byggeriet bliver en succes med en kontant besparelse på den samlede byggesum.

HVAD ER CLIENT CONSTRUCTION?

Client Construction er en organiseringsform i et bygge- og anlægsprojekt, hvor bygherren varetager den ledende og koordinerende rolle i projektet ved brug af en juridisk og økonomisk uafhængig rådgiver. Læs mere på: Wikipedia

 • Traditionel Organisering

 • Sikkerhed for:

  • Kvalitet
  • Tid
  • Økonomi

 • Totalentreprise

 • Sikkerhed for:

  • Kvalitet
  • Tid
  • Økonomi

 • Client Construction

 • Sikkerhed for:

  • Kvalitet
  • Tid
  • Økonomi

HVORFOR VÆLGE EN CLIENT CONSTRUCTION RÅDGIVNING?

Se vores referencer og bliv klogere på, hvorfor du skal vælge en Client Construction rådgiver.

Se vores referencer

topny9