Arbejdsmiljøet på dagsordenen nu!

Arbejdsmiljøet på dagsordenen nu!

Af Torben Møller Pedersen, Advisor, V2C

Dødsulykke rammer hospitalsbyggeri. En iøjnefaldende overskrift i en nyhedsmail i min indbakke mandag morgen. En håndværker mistede livet på byggepladsen ved et hospitalsbyggeri.

Der sker ALT for mange arbejdsulykker på de danske byggepladser. Og tallene stiger desværre stødt.

Ifølge arbejdstilsynets nye årsopgørelse over arbejdsskader var der hele 5.177 ulykker i byggeriet i 2016. Det er en stigning på 6 % ift. 2015, hvor der blev anmeldt 4.881 ulykker. I dette tidsrum steg beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen med 3,8 %. Det er naturligt, at tallene stiger i takt med, at der er flere beskæftiget inden for byggeriet. Ansættelsen af nye folk og opgaver, der vælter ind, har en konsekvens for planlægningen og projekteringen og dermed sikkerheden på arbejdspladserne. Men tallene her viser, at der er en uforholdsmæssig vækst i arbejdsulykker. Det er en kedelig udvikling, der kræver en fælles indsats at få vendt.

 

Kilde: Arbejdstilsynet til Ugebrevet A4.
*’Alvorlige’ defineres som ulykker, der ’har medført traumatiske amputationer, knoglebrud eller skader på store dele af legemet’.

Er AMK en (unødvendig) omkostning?

Selvom arbejdsmiljø er et område, der har fået mere opmærksomhed de seneste år, findes der desværre stadig en udbredt holdning  blandt de projekterende og ude på byggepladserne om, at arbejdsmiljøkoordinering (AMK) er en unødvendig ekstra udgift i et i forvejen stramt budget. Men kan man gå på kompromis, når vi igen og igen læser overskrifter om (døds)ulykker på byggepladserne?

Fra et økonomisk perspektiv står det klart, hvis man stikker næsen lidt dybere i undersøgelser og rapporter omkring arbejdsulykker, at der kan være mange penge at spare ved at investere i AMK gennem hele byggeprocessen. Arbejdsulykker koster nemlig mange penge både i form af sygemeldinger og forsinkelser afledt heraf.

Mine kollegaer og jeg har hjulpet mange bygherrer med at skabe sikkerhed på byggepladsen, både i projekteringsfasen (AMK-P) og i byggefasen (AMK-B). Vi kan se, at produktion og sikkerhed er to sider af samme sag. En effektiv arbejdsmiljøkoordinering skaber sikkerhed, og et sundt arbejdsmiljø skaber trivsel og øger produktiviteten. Det sparer både tid og giver god økonomi.

Arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen  

Som arbejdsmiljøkoordinator kender jeg godt faldgruberne og de udslagsgivende faktorer for forekomsten af arbejdsulykker. Mange faktorer spiller ind og griber ind i hinanden. Men helt overordnet kan man sige, at vil man fjerne potentielle sikkerhedsrisici, skal arbejdsmiljøkoordineringen tages alvorligt og tænkes ind i projektet allerede i projekteringsfasen. Et bygbart projekt giver entreprenører og håndværkere mulighed for at planlægge rigtigt i forhold til håndtering og logistik på pladsen, hvilket giver bedre vilkår for et trygt arbejdsmiljø.

 

”Arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen giver gode forudsætninger for en god organisering af byggepladsen og dermed en optimal byggeproces.”

 

Hver dag færdes mange forskellige aktører med forskellige faglige discipliner på byggepladserne. Dertil kommer, at ikke to byggesager er ens. Det gør koordineringen på pladsen kompleks. En god planlægning skaber overblik og synliggør områder med potentielle sikkerhedsrisici og risiko for kollisioner og forhindrer på den måde problemer i at opstå i udførelsesfasen.

Hvem har ansvaret?

Desværre er der i byggebranchen en tendens til, at vi peger fingre ad hinanden, når ansvaret skal placeres. Men arbejdsmiljø på fællesområder på en byggeplads er og bliver et bygherreansvar, der kan medføre bøder eller op til to års fængselsstraf, hvis reglerne ikke overholdes. Tallene viser da også, at det regner med bøder ned over virksomheder inden for byggeriet. Når det er sagt, har vi alle et fælles ansvar for at passe på hinanden og ikke sjuske med sikkerheden. Der må med andre ord ske en ændring i adfærd og (macho)kulturen på byggepladsen, hvis vi vil få bugt med de kedelige statistikker.

 

”Drømmen er, at arbejdsmiljøet bliver en naturlig del af dagsordenen allerede i den tidlige idéfase mellem bygherre og rådgiver”.

 

Vi kender lovgivningen og har haft hænderne i jorden

I V2C har vi arbejdsmiljøloven inde under huden. Den mangeårige erfaring i entreprenørbranchen gør os i stand til at forudse hvilke aktiviteter, der kræver ekstra opmærksomhed. Med et solidt kendskab til alle byggeriets faser samt involverede parter er vi klædt godt på til at varetage bygherrens koordineringspligt i alle byggeriets faser.

Skriv til mig, hvis du vil vide mere om arbejdsmiljø (AMK-P og AMK-B)

 

Torben Møller Pedersen

Advisor – V2C

Specialeområder:

– Arbejdsmiljøledelse

– Byggeledelse

– Entreprenørgranskning, jord og anlæg

Mail: tmp@v2c.dk Telefon: 42 45 55 04

 

Kilde: https://arbejdstilsynet.dk/da/statistik/arbejdsskader/arbejdsskader-arsopgorelser