slide 1

CLIENT CONSTRUCTION

Er en organisationsform i et bygge- og
anlægsprojekt, hvor bygherren varetager den ledende og koordinerende rolle i projektets gennemførelse
ved brug af en juridisk og økonomisk uafhængig rådgiver

 

 

slide 2

RÅDGIVNING

V2C yder professionel rådgivning gennem
alle byggeriets faser

 

 

slide 3

TID, KVALITET & ØKONOMI

Opnå fuld balance i projektets tid, kvalitet og økonomi med en Client Construction rådgiver

VALUE 2 CONSTRUCTION - BALANCE I TID, KVALITET & ØKONOMI 

Samspillet mellem tid, kvalitet og økonomi er afgørende for byggeriets succes. V2C yder værdiskabende rådgivning til
virksomheder, bygherrer og projektejere i forbindelse med alle typer bygge- og anlægsprojekter.

MERE INFO